Tula para sa pamilya

Tula Karanasan sa Buhay. Karangyaan sa buhay ay naranasan. Noong ako'y musmos pa lamang.

tula para sa pamilya

Lahat ng gusto ko'y aking nabibili. Kahit ito man ay hindi importante. Ito ma'y manika o lutu-lutuan. Kwarto'y puno ng iba't ibang laruan. O kay sarap ng buhay. Kasiyaha'y biglang nawaglit. Tila nasa ikapitong langit.

Ngunit ako'y biglang nagkasakit. Utang doon, utang dito. Ang mabulaklak na landas. Ay tila nawala ng parang bula. Buhay ay biglang nagbago. Ang buhay noon ay tila patikim lamang. Mga gusto'y hindi na nabibili. Naging mahigpit ang hawak sa bulsa. Mga kahirapan o pagtitiis. Ngunit, pagsubok na to'y dapat malagpasan. Ngayon, lahat ay naranasan. Sa kabilang banda ang timpla ng buhay ko ay naging mapakla Tamis, alat, pait, asim at iba pang pampalasa Madalas hindi malasahan ang tamis at puro lamang pait Pero hindi ba ito naman ang nagpapatingkad sa mundong ibabaw Isabay mo lang ito sa indak ng isang sayaw.

Ang buhay ay kompetisyon ng patatagan Matirang matibay sa labanang susukat sa iyong katatagan Ang laban mo ay para lang sa din sa sarili mo Timplahan mo ang iyong sariling buhay ng naayon sa iyong gusto Namnamin mo ang bawat dulo ng iyong tagumpay.

Ako'y di sinasadyang ibinuntis. Ng dalawang taong magkapares. Isang dalagang nabuntis. Craigslist tucson tools lalaking mabait ngunit ang mukha ay salbahis.

Hanggang sa ako'y isinilang. At naghasik ng kagwapohan.

Tula Tungkol Sa Edukasyon

Este kaligayahan. Sa aming kyut na tahanan. Lumaki akong puno sa pagmamahal. Kahit lamok ay makakatikim ng sampal. Kahit pa man ako'y puno ng daldal. Hanggang sa ako'y nagbinata na. Pero joke lang 'yong sinabi ko ba't kayo nagrereact jan?Ang lagi kong naaalala ay wika nina ama at ina. Upang aking makamit ang inaasam na tagumpay. Ngayong ako ay magulang na rin. Lagi kong ipapaalala, sa aking mga pamilya. Na ang edukasyon ay hindi lang mahalaga. Hindi na kailangan pang ipaliwanag kung gaano nagpapakahirap ang ating mga magulang para lang magkaroon tayo ng magandang kinabukasan.

Walang magulang ang gustong mapasama ang kanilang mga anak, kahit na minsan ay hindi nagtutugma ang ating mga ideya, laging tandaan na lahat ng ginagawa ng ating magulang ay para sa atin at dahil mahal nila tayo. Sadyang ganyan lang talaga ang buhay. Ang edukasyon ay ang kayamanan na kahit kailanman ay hindi mananakaw sa atin. Lahat ng pangarap natin ay makakamit lamang natin kapag tayo ay nakapagtapos ng pag-aaral. Napakaraming tao ang nasa atin posisyon na nag-aasam makapag-aral ngunit wala silang sapat na pera upang magawa ito.

Darating ang panahon na magkakaroon tayo ng sarili natin pamilya at saka natin maiintindihan ang pakiramdam ng magmahal ng isang bagay na mas matinding pagmamahal pa natin sa atin sarili.

Sana po ay marami kayong matutunan sa inyong pag-bisita. Tula Tungkol Sa Edukasyon. Dahil sa kanilang pagsisikap at walang sawang pagpapatnubay Ang aking aral ay pinagbuti at nagsumikap nang walang humpay. Edukasyon ay aking ginawang tulay Upang aking makamit ang inaasam na tagumpay. Ang ….Sa listahan ng mahahalagang doktrina sa ebanghelyo ni Jesucristo, ang pamilya ay binibigyan ng mataas na prayoridad.

Kaya ano ang pinakamainam na paraan para mapalakas ninyo ang inyong pamilya at makatulong kayo sa paglikha ng isang masayang tahanan? Ang mahalagang pahayag na ito ay naglalarawan kung bakit napakahalaga ng pamilya sa plano ng Ama sa Langit at kung ano mismo ang magagawa natin para mapalakas ang mga relasyon natin sa pamilya.

Ipinaliliwanag din nito kung paano magiging mas maligaya ang ating pamilya. Ang mga matagumpay na buhay mag-asawa at mag-anak ay itinatatag at pinananatili sa mga alituntunin ng pananampalataya, panalangin, pagsisisi, pagpapatawad, paggalang, pagmamahalan, awa, gawa, at kapaki-pakinabang na mga gawaing panlibangan.

Gayunpaman, hindi ibig sabihin niyan ay wala na kayong gagawin o pagsisikapan. Narito ang ilang ideya kung paano maipapamuhay ang mga alituntuning ito. Makibahagi sa pampamilya at personal na pag-aaral ng mga banal na kasulatan at sa family home evening.

Gawing mithiin sa inyong pamilya na mas masunod ang isang kautusan, tulad ng batas ng ayuno o batas ng ikapu. Planuhin na sama-samang pakinggan ang darating na pangkalahatang kumperensya o pag-aralan ang mga nakaraang pangkalahatang kumperensya bilang pamilya.

Sa inyong personal na panalangin, ipagdasal ang bawat miyembro ng pamilya na binabanggit ang kanilang pangalan. Isipin ang kanilang mga pangangailangan kapag ipinagdarasal ninyo sila. Magsabi ng sori; sabihin ito nang madalas.

At sabihin ito nang taos-puso. Alamin ang kahalagahan ng Pagbabayad-Sala ni Cristo at ng sakramento at ang tungkuling ginagampanan ng mga ito sa proseso ng pagsisisi. Maging mapagpakumbaba at tanggapin na lahat, maging mga magulang, ay nagkakamali. Hanapin ang magagandang katangiang nakita ninyo sa bawat miyembro ng pamilya. Sabihin sa kanila kung ano ang hinahangaan ninyo sa kanila.

Sumulat ng maiikling liham ng panghihikayat at pagmamahal. Itago ang mga ito sa lunch box, bag, o pitaka para makita ng mga kapamilya kalaunan. Tumulong sa gawaing-bahay tulad ng pagtatabas ng damo, pagbubunot ng talahib, o paglilinis ng mga bintana. Tulungan ang inyong nakababatang mga kapatid sa kanilang gawain sa paaralan. Tumulong na planuhin ang pamamasyal ng pamilya, bakasyon, o mga aktibidad na ikasisiyang gawin ng pamilya nang sama-sama.

Iwasang gumamit ng anumang digital device. Isara ang TV at iba pang electronic device habang kasama ang inyong pamilya. Tinanong namin ang ilang kabataan kung paano nila ipinamumuhay ang mga alituntuning ito sa kanilang sariling pamilya. Narito ang sinabi nila tungkol sa kanilang mga karanasan:.

Mga Tula Tungkol Sa Pamilya

Nagkusa akong ihanda ang susunod na dalawang family home evening, na nagtutuon sa pananampalataya. Nagsimula ako sa paghahanda ng mga lesson at sinikap kong matutuhan ang chords sa gitara ng mga awiting kakantahin namin. Ang unang lesson ay tungkol sa panalangin. Itinanong ko kung ano ang mababago namin bilang pamilya para mapalakas ang aming pananampalataya.

Sumang-ayon kami na maraming magagawa para mapalakas ang pananampalataya, pero ang pinakamahalaga ay talagang gawin ito. Mahalaga na kumilos kayo upang mapalakas ang inyong pananampalataya. Ang pangalawang lesson ay tungkol sa mga espirituwal na kaloob. Pinag-usapan namin ang pagkakaugnay ng pananampalataya at mga espirituwal na kaloob.

Ang family home evening namin na may temang pananampalataya ay naging matagumpay. May ilang bagay kaming pinagbuti sa aming pamilya; nagkatuwaan kami at hindi nagmadali para lang matapos ito.

Sama-sama naming nadama ang Espiritu bilang pamilya. Nagpasiya akong ipamuhay ang aking relihiyon sa pamamagitan ng pagdarasal at paghiling sa Diyos na tulungan at gabayan ako.From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories. Para sa aking pamilya. Tula Para Sa bundok. Tula Para Sa agham. Panalangin ay isang diyos para ay isang Pamilya. Para sa. More context All My memories Ask Google. Add a translation.

English tula para sa pamilya. Tagalog tula para ay isang Pamilya. English Para sa aking pamilya. Tagalog gagawin ko ang lahat maabot lang ang pangarap ko. English tula para sa teacher.

tula para sa pamilya

Tagalog araw tula para ay isang guro. English tula para sa orange. Tagalog tula para SA orange. English malayo sa pamilya. English tula para sa gatas. Tagalog tula para ay isang gatas. English tula para sa bundok. Tagalog Tula Para Sa bundok. English tula para sa agham.

Tagalog Tula Para Sa agham.

Mga Halimbawa ng Tula Tungkol sa Magulang (15 Tula)

English liham pasasalamat para-sa pamilya. Tagalog liham pasasalamat Para-Sa pamilya. English panalangin sa diyos para sa pamilya.Friday, August 20, Kung mabuti ba ito sa isang pamilya.

Ang pamilya ang pinakamaliit nay unit na ating ginagalawan. Lubos na kailangan ng isang buong pamilya tungo sa pagbuo ng kaganapang panlipunan. Sa bawat pagsubok sa buhay, ang pamilya ang isa sa mga laman ng bawat bahagi nito. Ang pamilya ay ay parang isang sasakyang panghimpapawid na lilipad kung saan naising pumaroon ngunit lagging isa-isip kahit saan ka man pumaroon ang pamilya ang lagging kasama kaya hindi masasayang ang mga oras at panahon.

Isa na rito ang epekto sa pag-aaral ng mga anak, Marahil, dahil isa itong hadlang upang hindi makapagfocus sa mga aralin. Maaaring ito rin ay pakadaragdag pa sa mga iniisip o iniintindi ng mga bata. Nagiging moody ang tao dahil nadadala sila sa mga nangyayari sa kanilang pamilya.

Nahihiyang makisalamuha, isang salik na makikita sa isang taong bahagi ng broken family. Maari nating sabihin na nasa antas sila ng pagkakaroon ng hiya dahil sa kung anong pamilya mayroon sila at maaring pumasok dito ang pagkainggit nila sa mga kapwa nila bata na mayroong kumpleto at masayang pamilya kaya ang ilan ay mas piniling wag na lamang makisalamuha sa mga ito.

Ang kawalan ng kalinga at gabay mula sa magalang ay nagnanais ng sapat at lubos na kalinga mula sa magulang ngunit anong kakulangan kung isa sa iyong magulang ay wala sa tabi mo. Masasabi nating hindi makabubuti sa bawat isa at sa lipunang ating ginagalawan ang broken family.

Sapagkat ang pamilya ang daan sa pagiging balanse ng bawat bagay dito sa lipunan. Ang pamilya ay sumasalamin sa tamang gawi at pagtupad ng mga pangarap hindi lamang sa pag-unlad ng sarili bagkus para sa lipunan din. Wednesday, August 18, Paano ito dapat na solusyunan. Epekto nito sa isang Anak. Epekto nito sa isang pamilya. Mahirap pag desisyonan ang pag-aasawa, lalo na kung ang nag didissisyon sa puso mo ay hidi ang sarili mo dahil madalas sa panahong ngayon ang mga magulang na ang nag dedesisyon sa pag ibig ng kanilang mga anak, kaya kung minsan ang mag asawa ay nag hihiwalay na tinatawag nilang "BROKEN FAMILY" sa Ingles, mahirap ito sa isang pamilya na nahaharap dito.

Maraming Epekto't pagbabago ang mangyayari sa buhay mo kung sakaling mangyari ito sa iyo. May nga oras na ang isang pamilya ay masaya walang problema, malayo sa gulo ngunit kapag nag karoon ng ganitong sitwasyon ang pamilya mahirap nang ayusin pa ito. Halimbawa : mag babago ang kanilang mundo na dating masaya at maligaya, ito ay mapupuno ng lungkot, hinagpis, at kung minsan pwedeng mauwi sa matinding galit.

Mga Dahilan ng pakakawatak-watak ng isang pamilya. Subscribe to: Posts Atom.Ang puso ni inay kaban ng paglingap, May dalawang tibok na karapat-dapat, Ang isay kay ama, kay amang mapalad. Noong nabubuhay ang ina kong irog Ang kanyang pagkasiy samyo ng kampupot, Ang lakas ng pusoy parang nag-uutos Na ako, kaylan may huwag matatakot. Pagibig ni ina ang siyang yumari Ng magandang bahay na kahilihili, At nawag sa palad na katangitangi.

Timtimang umirog! Hanggang sa libingay Dala ang pagkasing malinis, dalisay, Dala ang damdaming kabanalbanalan. Nagising nga akong tila nangangarap na isang anino sa maputing tabing ng aming kahapong nilikha ng tao; sa pagkakawalay sa isang magulang ay waring natuto nahawi ang ulap na nagbigay silim sa kanyang talino. Siyay naparuol walang abug-abog sa rugtong ng tali, ang kinahinatnan ay signos ng ulap ng panunubali; kanyang kaluluwang nakitalamitam sa dilim na tangi ay nakipanaghoy sa luha ng anghel habang nagmumuni.

Kay lungkot isipin ang gayong kasaklap na pagkakalayo na kung gunitain pati hininga ko ay halos mapugto; at pati ang langit ng bagong umagay waring nagdurugo at ang dapithapon kung pagmamasdan ko ay naghihingalo. Haplos ng pag-ibig ang naiwan niya sa supling ng puso, kanyang inulilay may bakat ng luhang sa pisngi dumapo; kay Ina ang buhay ay ibayong saklap sa pagkasiphayo at may nakalaang tiising pasanin sa kanyay titimo. Ngayon kung babalik sa pinag-iwanang lubid na putol, dadamhiy pangako sa luksang pangarap na tinatalunton; tataas ang mukhat lalong kikisig pa sa taglay na suot at damdaming amay hahanga ngang lubos sa sariling hinlog!

Learn more about Scribd Membership Home. Read Free For 30 Days. Much more than documents. Discover everything Scribd has to offer, including books and audiobooks from major publishers. Start Free Trial Cancel anytime. Mga Tula Tungkol Sa Pamilya. Uploaded by May Flores Marte. Document Information click to expand document information Description: Tual para sa pamilya.

Date uploaded Jul 07, Did you find this document useful? Is this content inappropriate? Report this Document. Description: Tual para sa pamilya. Flag for inappropriate content. Download Now.Ang ating pamilya ang siyang pundasyon ng isang pamayanan.

Mahalagang malaman natin ang kahalagahan ng tungkulin ng bawat isang miyembro ng pamilya. Ang Ama na siyang haligi ng tahanan ang nagsisilbing taga-disiplina sa mga anak at sumusuporta din sa pangangailangan ng kanilang pamilya. Ang Ina naman na siyang ilaw ng tahanan ang katuwang ng Ama sa pag-gabay at pagpapalaki ng maayos sa kanilang mga anak.

Ang mga anak naman ang kadalasang kasiyahan sa isang pamilya. Ang iba ay nagpapakilala kung paano sila lumaki sa kanilang pamilya, samantalang ang iba naman ay inilalarawan kung anong klaseng pamilya mayroon sila.

Bagaman hindi lahat ng pamilya ay laging buo at masaya, magsilbi pa rin nawa ang mga tulang ito na inspirasyon upang kung dumating ang panahon na ikaw naman ang bubuo ng sariling pamilya, magiging malinaw sa iyo kung anong klaseng pamilya ang nais mong magkaroon sa takdang panahon.

Sa mundong puno ng lungkot at problema, Hindi nila ko hinayaang mag-isa at walang kasama. Sa loob ng labing-anim na pagkabuhay ko sa mundo, Nagpapasalamat ako sa mga magulang ko. Bilang isang anak, hindi man ako perpekto.

Hindi ko man ipakita ang pagmamahal na ito Alam kong nararamdaman ito ng kanilang puso.

Tula Tungkol sa Pamilya (6 Tula)

Sa walang sawa niyong pagsuporta. Alay ko sa inyo ang matatanggap na medalya, Kapalit ng inyong maayos na pag-aaruga. Mga anak pinalaki nang may takot sa Diyos, Tinuruang gumawa, magpawis at mapagod Pagkat puhunan daw iyon sa paglaking lubos. Edukasyon ng anak ay itinaguyod Kahit na mangapal ang palad sa pagod Basta sa pamilya ay may maitustos. Di nag aaway sa harap ng supling, Kapakanan lagi ng anak na hirang ang nasa at pansin At pagmamahalan ang laging inaangkin.

tula para sa pamilya

Ang tulang ito ay mula sa takdangaralin. Paano ko nga ba makalilimutan Ang napakainit na bisig ng aking mga magulang Na siyang aking naging kanlungan magmula ng ako ay isinilang.

Tuwing ikinukwento ng aking mahal na ina Ang mga panahon na ako ay kanyang inaaruga Pawang ngiti lamang ang nakikita sa labi niya At maging sa kanyang mga mata. Akin ding inaaalala kung paano ako alagaan ni ama. Dahan-dahang susuklian ang mga kabutihan, At di magsasawang sila ay pagsilbihan. Ang tulang ito ay mula sa suezylle. Siguro, hindi na ako makakakita pa Ng pamilyang kasimbuo ng isang tula, Yung sama sama ang mga talinghaga Sa hirap man o sa ginhawa.

Yung hindi kayang ilipad ng hangin Ang kanyang himig o adhikain May bagyo man o may rilim Matatag, umiindayog pa rin. Yung ang mga salita ay may bisa Sa isip at galaw ng mga bata May paggalang sa mga matatanda Mga kapitbahay at mga bisita. Ang tulang ito ay mula sa scribd. Ang aming mag-anak ay laging Masaya, Maligaya kami nina ate at kuya.

Sa aking AMA na siyang dahilan kung bakit ako ay may pangalan salamat sa iyo ako ay naging tao…. Hindi man ako perpekto minsan may pusong bato pero alam ko dito sa puso ko walang makakapantay sa inyo…. Hindi nyo ako iniwan sa ano man laban kasama ko kayo matalo manalo man ako…. Kung lumaki man ako sa paraang hindi nyo gusto pasensya na kayo dahil may sariling desisyon din ako…. Ssahan nyong sa dulo ng buhay ko ay mayroon ding pangarap ang katulad ko nasaktan o nasugatan ko man ang puso nyo patawad ang pagsamo ko….

Sa aking mga magulang at kapatid asahan nyong ating pisi ay di mapapatid dahil sila, kayo at ako ay magiging isa para magbuklod at maging isang masayang pamilya…. Mahal ko kayo gumuho man ang mundo matuyo man ang dagat kayo pa rin ang hahanapin ko…. Upang paglingkuran lahat kayo ako ay magbabago ng pagdating sa dulo sama-sama pa rin tayo….


Comments